Een site vol historie...

Een nieuw begin met een nieuwe visie. Vanaf heden vervalt de weblog en gaat deze website gelden. Deze zal gericht zijn op historie: geschiedenis, kunst en cultuur uit het verleden en heden. In de toekomst zal de weblog meer interactief zijn en zal de nadruk komen te liggen op dat gedeelte. Daarbijbehorende reisinformatie zal overigens niet verdwijnen. Aan deze website zal de komende periode verder worden ontwikkeld en worden gebouwd. Het accent ligt op de canons (van Nederland, regionaal en de wereld).

Canon van Nederland

De Canon van Nederland bestaat uit 50 vensters. Iedere week zal er op deze startpagina een ander venster kort belicht worden. Deze week:  De Tweede Wereldoorlog (1940 - 1945)

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.
In mei 1940 werd Nederland door Duitsland aangevallen en veroverd en in mei 1945 door voornamelijk Amerikaanse, Britse en Canadese troepen bevrijd. De Nederlandse kolonie Nederlands-Indië werd in 1942 door Japan met militair geweld bezet. In augustus 1945 gaven de Japanners zich over. Suriname en de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden bleven buiten de oorlog.
In de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog onderging Nederland evenals andere landen de invloed van de mondiale recessie na de beurscrash van 1929. Minister-president Hendrikus Colijn voerde de politiek van de harde gulden. Deze leidde wel tot een harde valuta, vermeed de hyperinflatie zoals deze in Duitsland ontstond, maar veroorzaakte volgens sommige economen ook veel armoede. Mede door de armoede was ook in Nederland de opkomst van het nationaalsocialisme mogelijk. Anton Mussert richtte begin 1932 samen met Kees van Geelkerken de N.S.B. op.
Hoewel Nederland bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 zich opnieuw neutraal had verklaard, viel Duitsland op 10 mei 1940 Nederland (alsmede België en Luxemburg) toch binnen. Na de Nederlandse capitulatie en het vertrek van de laatste Franse troepen was heel Nederland bezet. Bij het vertrek had de Nederlandse regering haar bevoegdheden aan generaal Henri Winkelman overgedragen. Enkele dagen na de Nederlandse capitulatie meldden zich al Duitse officieren bij Nederlandse scheepswerven, vliegtuigbouwers en andere industrie van belang. De Duitsers hadden schepen en vliegtuigen nodig, plus beton voor hun bunkers, textiel voor hun uniformen, etc. Dit bracht de directies in een dilemma: aanblijven of weigeren? Het eerste zou hen, als de geallieerden toch de oorlog zouden winnen, in de problemen brengen, het tweede betekende hoogstwaarschijnlijk dat Duitsers of NSB'ers hun bedrijven zouden overnemen.
Al snel na de invasie begon de Jodenvervolging. De Duitsers stelden een 'Joodsche Raad' in. Dat was voornamelijk een manier om de identificatie van Joden en deportaties efficiënt te organiseren. Een aantal aanzienlijke mensen werd bereid gevonden om deze 'Raad' te organiseren en Joden werd voorgehouden dat ze veilig waren, als ze zich kwamen registreren. Er waren weinigen die daar niet op ingingen, veelal omdat dat 'de Joodse gemeenschap in gevaar zou brengen'.
De eerste verzetsgroepen werden al op 15 mei 1940 opgericht. De communistische partij CPN besloot op die dag om ondergronds te gaan en een verzetsorganisatie van 2000 personen op te bouwen, een omvang die door andere verzetsgroepen pas na Dolle Dinsdag in het najaar 1944 bereikt werd. De communisten kwamen op voor de rechten van de joden, de onafhankelijkheid van Nederland en herstel van de democratie; tegelijkertijd richtten ze zich tegen Engeland en het koningshuis.
Na de landing in Normandië in juni 1944, rukten de geallieerden snel op in de richting van Nederland, en werd een groot deel van Zuid-Nederland bevrijd. In september 1944 werd via de "operatie Market Garden" getracht bruggen over de grote rivieren te veroveren; in Arnhem mislukte dit echter. De dinsdag van 5 september staat bekend als
Dolle Dinsdag
: De Nederlanders, gelovend dat de bevrijding op handen was, begonnen feest te vieren. Het deel van Nederland boven de grote rivieren moest echter nog tot het volgende jaar wachten.
In het voorjaar van 1945 slaagden de geallieerden erin om met een nieuw offensief de grote rivieren over te steken en de Duitse defensie te breken. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over en was heel Nederland bevrijd, op enkele Waddeneilanden na. Op dat moment was Nederlands-Indië nog bezet door het Japanse leger, dat aan de kant van Duitsland stond. Japan gaf zich over op 15 augustus 1945.

(Bron: Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnhem - Eusebius en Walburgiskerk (1944)

Kunst kijken

THEMA  MAART     Orazio Borgianni

Orazio Borgianni (6 april 1574 - 14 januari 1616) was een Italiaanse schilder en etser van de maniëristische en vroege barokperiodes. Hij was de stiefbroer van de beeldhouwer en architect Giulio Lasso. Het patronaat van Filips II van Spanje bracht hem ertoe om Spanje te bezoeken, waar hij in januari 1605 een inventarisatie tekende. Hij keerde na april 1605 terug naar Rome op het hoogtepunt van zijn carrière en het meeste werk van zijn volwassenheid werd uitgevoerd 1605-16. In Spanje tekende hij een petitie om een Italiaanse schildersacademie te beginnen en voerde een serie van negen schilderijen uit voor het Convento de Portacoeli, Valladolid, waar ze blijven. Van zijn tijd in Spanje, blijven er twee van zijn schilderijen in het Prado Museum: St. Christopher en de Stigmatisering van St. Franciscus. De invloed van Caravaggio is ook duidelijk in een schilderij van dezelfde heilige (1616) nu in het Hermitage Museum. Een levendig zelfportret van een serieuze, ietwat vervelende Borgianni staat in de Rome Galleria Nazionale d'Arte Antica.

(Bron: Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Christus onder de doctoren (1609)