Een site vol historie...

Een nieuw begin met een nieuwe visie. Vanaf heden vervalt de weblog en gaat deze website gelden. Deze zal gericht zijn op historie: geschiedenis, kunst en cultuur uit het verleden en heden. In de toekomst zal de weblog meer interactief zijn en zal de nadruk komen te liggen op dat gedeelte. Daarbijbehorende reisinformatie zal overigens niet verdwijnen. Aan deze website zal de komende periode verder worden ontwikkeld en worden gebouwd. Het accent ligt op de canons (van Nederland, regionaal en de wereld).

Canon van Nederland

De Canon van Nederland bestaat uit 50 vensters. Iedere week zal er op deze startpagina een ander venster kort belicht worden. Deze week:  Vincent van Gogh (1853 - 1890).  

Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 maart 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 juli 1890) was een Nederlands kunstschilder. Zijn werk valt onder het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Van Goghs invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is gewijd aan het werk van Van Gogh en zijn tijdgenoten.
Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Deze erkenning kwam echter pas laat. Tijdens zijn leven werd er waarschijnlijk maar één schilderij verkocht: De rode wijngaard 
(Poesjkinmuseum in Moskou). Anna Boch, een Belgische kunstenares en zus van zijn vriend dokter Eugène Boch kocht het voor 400 frank op de expositie van de Brusselse Les XX in 1890, een paar maanden voor Van Goghs dood.
Er verliepen maar drie jaar tussen zijn zwaarmoedige De aardappeleters (1885) en de kleurenexplosie in het zuidelijke Arles (1888). Van Gogh produceerde al zijn werk in slechts tien jaar, voordat hij begon te lijden aan een zenuwziekte en, naar men algemeen aanneemt, zelfmoord pleegde. Zijn roem groeide na zijn dood snel. 

(Bron: Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korenveld met cipressen (1889)

Kunst kijken

THEMA  FEBRUARI     Adriaen Key     

Adriaen Thomasz Key was een portretschilder die werkzaam was in Antwerpen vanaf 1568 tot 1589. Hij werd opgeleid in het schildersatelier van Willem Key en werd als vrijmeester ingeschreven in de liggeren van de Antwerpse Sint-Lucasgilde in 1568.
Willem Key had naam gemaakt als portretschilder en na zijn dood nam Adriaen Thomasz het atelier van de meester over en omwille van diens bekendheid voegde hij Key
aan zijn naam toe. In het spoor van zijn meester specialiseerde Adriaen zich in de portretkunst en werkte met succes voor de rijke handelaren en het hof.
Hij produceerde ook altaarstukken voor de Antwerpse kerken, maar die zijn tijdens de beeldenstorm grotendeels verloren gegaan.
Adriaen Thomasz Key was calvinist, maar bleef na de Val van Antwerpen in 1585 toch in de Scheldestad wonen. Na 1589 komt zijn naam niet meer voor in de archieven wat toelaat te veronderstellen dat hij in 1589 gestorven is. 

(Bron: Wikipedia)

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Prins Willem I van Oranje (1579)