De Canon van Nederland heeft als doel het vergroten van kennis van de historie van Nederland in het basis en voortgezet onderwijs. Het is een mooie kapstok, waarbij 50 ijkpunten - vensters genoemd - worden gehanteerd. Daarbij kun je je afvragen - en discussie over voeren - of dit de ultieme 50 zijn, die bepalend zijn voor de historie.

Van belang hierbij is om de geschiedenis niet uit te wissen of weg te stoppen, maar op basis van gedegen onderzoek en historische kennis tot andere en nieuwe inzichten te komen, in plaats van losse uitspraken en kreten.

Sinds 2017 is er in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem het zgn. Canonhuis, dat gewijd is aan de vensters van de Canon.

Overzicht vensters