De Canon van de Wereld bestaat niet als een Canon, maar historici hebben wel een aantal tijdsvakken kunnen duiden, die bepalend zijn voor de wereldgeschiedenis. Deze 17 vensters zijn op de website opgenomen, omdat de historie in meer of mindere mate ook van invloed zijn geweest voor de ontwikkeling van Nederland. De historie van Nederland kan niet worden los gezien van ontwikkelingen in de wereld.

 1. Vroege tijden
 2. Griekenland en Rome
 3. Het christendom
 4. Middeleeuwen
 5. Late Middeleeuwen
 6. Renaissance en reformatie
 7. Ontdekking van de wereld
 8. Staten en statenstelsel
 9. De Verlichting
 10. De democratische revolutie
 11. Liberalisme en nationalisme
 12. De Industriële Revolutie
 13. Het sociale vraagstuk
 14. Imperialisme
 15. Dekolonisatie
 16. Koude Oorlog
 17. Europa