Canon van Limburg

 1. Het Belvedere-mes (250.000 v.Chr.)
 2. Tent van rendierhuiden (10.000 v.Chr.)
 3. Bandkeramiek (5300 v.Chr.)
 4. Vuursteenmijnen (3950 - 2650 v.Chr.)
 5. De Eburonenschat van Amby (50 v. Chr.)
 6. De Via Belgica (16-400)
 7. Villa Holzkuil (70-270)
 8. Romeinse thermen in Heerlen (120-400)
 9. Sint Servatius (ca. 400)
 10. Leenstelsel (6e-7e eeuw)
 11. Susteren (714)
 12. Karolingische renaissance (742-814)
 13. De grote ontginningen (11e-13e eeuw)
 14. Jocundus en de Servatiussleutel (1000-1100)
 15. Hendrik van Veldeke (1150-1230)
 16. Maashandel (12e-15e eeuw)
 17. Lakenproductie & lakenhandel (13e-15e eeuw)
 18. De `Zesmannen' (14e eeuw)
 19. Het Groot Privilege (1477)
 20. Matteus Herbenus (1451-1538)
 21. Jan van Steffeswert, bieldesnider (1465-1530)
 22. Thijs van Lin, doopsgezind (1561)
 23. Wilhelm Lindanus, bisschop van Roermond (1561-1588)
 24. Territoriale versnippering (17e eeuw)
 25. Vestingstad Maastricht (17e eeuw)
 26. Simultaankerken (1633-1857)
 27. Latijnse scholen (17e eeuw)
 28. Bokkenrijders (1740-1777)
 29. Baron van Keverberg (1768-1841)
 30. Roermond en de Brabantse Revolutie (1789-1790)
 31. De Franse tijd (1794-1814)
 32. Limburg verdeeld (1839)
 33. Brikkenbakkers (1815-1915)
 34. Petrus Regout, Maastrichts grootindustrieel (1801-1878)
 35. Willem Vliegen, apostel van het socialisme (1862-1947)
 36. De missionarissen van Steyl (1875-1909)
 37. Pierre J.H. Cuypers, Roermonds architect (1827-1921)
 38. Eugene Dubois en de zoektocht naar onze menselijke voorouder (1858-1940)
 39. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
 40. Charles Ruijs de Beerenbrouck, premier (1873-1936)
 41. Mathilde Haan, Roermonds raadslid (1919)
 42. Steenkolenmijnen (1899-1974)
 43. Henri Poels, priester (1868-1948)
 44. Edith Stein, slachtoffer van het anti-joodse Naziregime (1942)
 45. Dwangarbeiders (1944)
 46. Molukkers (1951)
 47. Van gemengd bedrijf naar zorgboerderij (20e eeuw)
 48. De Mijnsluitingen (1958)
 49. Rijksuniversiteit Limburg (1976)
 50. Bevolkingsontwikkeling, van het ene uiterste naar het andere (20e eeuw)
 51. Ontkerkelijking (na 1960)
 52. Het Verdrag van Maastricht (1992)