De Gelderse Canon

 1. Grafheuvels (ca. 3000 voor Christus)
 2. De Limes (9 voor Christus - ca. 400 na Christus)
 3. Werenfried en Liudger (circa 750 - 850)
 4. Karel de Grote (768 - 814)
 5. Scholtengoederen (circa 1000 - 1800)
 6. De eerste graven (ca. 1000 - 1200)
 7. Gelderse steden (ca. 1200 - 1500)
 8. Van graafschap tot hertogdom (1250 - 1400)
 9. Bloei van de kunsten (ca. 1400)
 10. De Gelderse Oorlogen (1502 - 1543)
 11. De nieuwe bouwstijl (ca. 1515 - 1550)
 12. De Tachtigjarige Oorlog (1565 - 1648)
 13. Protestanten en katholieken (ca. 1570 - 1670)
 14. Stadhouders van Gelre (1578 - 1795)
 15. Arnhem als drukkerscentrum (ca. 1600 - 1800)
 16. Jan van Riebeeck en Kilaen van Rensselaar (ca. 1600 - 1700)
 17. Veluwse papiermolens (1600 - 1900)
 18. Kronieken en historien (ca. 1600 - 1700)
 19. De Universiteit van Harderwijk (1648 - 1811)
 20. Gelders Arcadie (ca. 1650 - 1900)
 21. Het Pannerdensch Kanaal (1671 - 1770)
 22. De Vrede van Nijmegen (1672 - 1678)
 23. Societeiten en genootschappen (ca. 1750 - 1850)
 24. Patriotten (1786 - 1794)
 25. De Bataafs-Franse tijd (1794 - 1813)
 26. De Gelderse adel (ca. 1795 - 1900)
 27. Ontginningen (ca. 1800 - 1900)
 28. De Kleefse enclaves (1816 - 1817)
 29. De Bible Belt (vanaf 1816)
 30. Het Apeldoorns kanaal (1829 - 1868)
 31. Steenfabrieken (ca. 1830 - 1900)
 32. Klein Zwitserland (1830 - 1930)
 33. De Oosterbeekse School (1840 - 1870)
 34. Katholieke herleving (vanaf 1848)
 35. Natuurbescherming en natuurbeleving (1900 - 1940)
 36. De vierdaagse (vanaf 1909)
 37. Vluchtelingen op de hei (1914 - 1918)
 38. Gelderse universiteiten (vanaf 1918)
 39. Noord en zuid verbonden (1930 - 1980)
 40. Afsluiting Zuiderzee (vanaf 1932)
 41. Onderduiken in de Achterhoek (1940 - 1945)
 42. Ruilverkaveling (1941 - 1971)
 43. Market Garden (1944 - 1945)
 44. Molukkers (vanaf 1951)
 45. De IJssellinie (1951 - 1963)
 46. Open het Dorp (vanaf 1962)
 47. Kerncentrale Dodewaard (1969 - 1997)
 48. Normaal (vanaf 1974)
 49. Grenzen van Gelderland (vanaf 1986)
 50. Doorbraak in dijkverbetering (1993 - 2008)