Fryske Canon

 1. De Koe (ca. 3400 v.Chr.)
 2. De Hludana-steen (12 v. Chr. - 400)
 3. Hogebeintum (ca. 600 v. Chr. - 1000)
 4. Schippers en kooplieden (450 - 1200)
 5. Radboud en Bonifatius (689-754)
 6. Friesland als kloosterland (1100 - 1580)
 7. De Friese vrijheid (1250 - 1498)
 8. Het Oudfriese recht (800 - 1504)
 9. Edzard Cirksena (1462 - 1528)
 10. Grote Pier (1480 - 1520)
 11. De Aytta's (1499 - 1577)
 12. Menno Simons (1496 - 1561)
 13. Water (600 v. Chr. - nu)
 14. De calculerende boer (1569 - 1573)
 15. De Universiteit van Franeker (1585 - 1843)
 16. Gysbert Japicx (1603 - 1666)
 17. Anna Maria van Schurman (1607 - 1678)
 18. Sicco van Goslinga (1661 - 1731)
 19. Maria Louise van Hessen-Kassel (1668 - 1765)
 20. Eise Eisinga (1744 - 1828)
 21. Van republiek tot eenheidsstaat (1780 - 1813)
 22. Joost Hiddes Halbertsma (1789 - 1869)
 23. Het Oera-Linda-boek (1867)
 24. Domela en Piter Jelles (1880 - 1900)
 25. Naar het `lan fan dream en winsken' (1845 - 1914)
 26. Margaretha Geertruida Zelle (1876 - 1917)
 27. Het gouden oorijzer (1840 - 1900)
 28. Boter (0 - nu)
 29. Douwe Kalma (1896 - 1953)
 30. De Afsluitdijk (1932)
 31. Titus Brandsma (1881 - 1942)
 32. De melkstaking (1943)
 33. Abe Lenstra (1920 - 1985)
 34. Kneppelfreed (1951)
 35. De Elfstedentocht (1909 - 1997)
 36. Hendrik Algra (1920 - 1950)
 37. Toerisme op het Wad (1800 - ....)
 38. De ruilverkaveling (tweede helft 20e eeuw)
 39. Industrialisatie (1949)
 40. Gerrit Benner (1897 - 1981)
 41. Het Fries (ca. 600 - nu)