Canon van Groningen

 1. De eerste landbouwers (ca. 3000 voor Christus)
 2. Op zoek naar vruchtbaar land (ca. 600 voor Christus)
 3. Een Frankische stempel op Fries-Saksisch gebied (ca. 800)
 4. De randen van het veen worden gekoloniseerd (ca. 900)
 5. De Villa Gruoninga - het begin van Stad (1040)
 6. Romaanse en romanogotische kerkenbouw (ca. 1100 - ca. 1400)
 7. Leven en werken voor God - de bouw van kloosters (1175 - ca. 1600)
 8. De stad wordt baas in eigen huis (1254 - ca. 1500)
 9. Friese vrijheid in de Ommelanden (15de eeuw)
 10. Het Stapelrecht van de stad Groningen (1482)
 11. De `nije leere': de opkomst van het protestantisme (1528)
 12. Het einde van een onafhankelijk bestaan (1528)
 13. De slag bij Heiligerlee (1568)
 14. De Reductie (1594)
 15. Het Ommelander landrecht (1648 - 1815)
 16. De Academia Groningen (1614)
 17. De grote stadsuitleg (1615)
 18. Vervening en turfwinning (17e eeuw)
 19. Gereformeerden en dissenters (1650 - 1670)
 20. Bommen Berend (1672)
 21. De kerst - of Midwintervloed (1707)
 22. Veepest en landbouwvernieuwing (18e eeuw)
 23. Het Reglement Reformatoir (1749)
 24. Patriotten en prinsgezinden (1789)
 25. De Bataafs-Franse tijd (1795-1815)
 26. Onderwijshervormingen (19de eeuw)
 27. De Afscheiding (1830)
 28. Agro-industrie in de Veenkolonien (1891)
 29. De champagnejaren (1850)
 30. De Groninger scheepvaart (1876-1930)
 31. Eminente wetenschappers geven cachet aan het jubileum van de universiteit (1914)
 32. Kunstenaarscollectief De Ploeg (1914-1945)
 33. Rode banieren in het graan (1929)
 34. Deportaties (1942)
 35. Beschadiging bij de Bevrijding (1945)
 36. Bedreigd bestaan (1959)
 37. De gasbel van Slochteren (1963)
 38. Afsluiting van de Lauwerszee (1969)
 39. Verkeerscirculatie plan (1977)
 40. Blauwe stad (2005)