Canon van Flevoland

 1. Swifterbantcultuur (5000 - 3400 v.C.)
 2. Flevo Lacus (112 v.C. - 400)
 3. Van Almaere naar Zuiderzee (1100 - 1450)
 4. De Heren van Kuinre en de Hanze (1200 - 1500)
 5. Slag op de Zuiderzee (1573)
 6. De Zuiderzee als verkeersplein (1600 - 1800)
 7. Het geloof op de eilanden (1637 - 1836)
 8. De ondergang van Schokland (1839 - 1859)
 9. Inpolderen met windkracht (1548 - 1669)
 10. Inpolderen met stoomkracht (1848 - 1877)
 11. Het plan van Lely (1886 - 1925)
 12. Het Zuiderzeeproject in crisistijd (1929 - 1940)
 13. Nederlands Onderduikersparadijs (1941 - 1945)
 14. Nagele, het Nieuwe Bouwen (1932 - 1957)
 15. Maakbare samenleving (1942 - heden)
 16. Nieuwkomers (1967 - heden)