Canon van de Noordkop

 1. Trechterbekervolk in de Noordkop (3500 v.C.-0)
 2. Noordkoppers en Romeinen (0-400)
 3. De ontginning van het veen (700-1000)
 4. Willibrord en de kerk van Petten (700-728)
 5. Vikingschatten op Wieringen (850-880)
 6. Huisduinen en Egmond (1000-1500)
 7. De Hondsbosse Zeewering (1400-2000)
 8. De Zijpe heroverd op de zee (1550-1600)
 9. Het zwaard van Bloys van Treslong (1572)
 10. De Rede van Texel (1580-1800)
 11. De Zijpe: ruisende rokken in de polder (1600-1800)
 12. Leven met de zee (1600-1824)
 13. De drie Pettens (1625-1944)
 14. Walvisvaarders (1650-1800)
 15. Paalworm ondermijnt de zeedijken (1731)
 16. De Engels-Russische invasie (1799)
 17. Admiraal VerHuell en de stelling Den Helder (1812-1814)
 18. Den Helder zee- en marinehaven (1800-1845)
 19. Het Noordhollandsch Kanaal (1824)
 20. Pionieren in de Anna Paulownapolder (1847)
 21. Dorus Rijkers (1866-1911)
 22. Texelaar krijgt Engelse genen (1888)
 23. Naar zee, strand en duinen (1900-1930)
 24. De Noordkop in bloei (1920-2010)
 25. De Wieringermeer (1930)
 26. Zuiderzeewerken (1932)
 27. De Noordkop onder vuur (1940-1945)
 28. Atoomonderzoek in Petten (1957-2010)

Canon van West-Friesland

 1. De Steentijd (10.000-2000 v.C)
 2. De Bronstijd (2000-800 v.C.)
 3. De Late IJzertijd en de Romeinen (250 v.C.- 350)
 4. Kerstening (700-1100)
 5. Het Veen (800 v.C.-1200)
 6. De Omringdijk (1200)
 7. Onder Holland (1289)
 8. De steden (1350-1850)
 9. Stad en platteland (1350-1811)
 10. Polders (1400-1560)
 11. De Hervorming (1400-1550)
 12. Bloembollen, zaden en kool (1400-2000)
 13. Handel en scheepvaart (1450-1800)
 14. Droogmakerijen (1540-1650)
 15. De Opstand (1566-1575)
 16. Nieuwe Westfriezen (1570-2000)
 17. De stolpboerderij (1570-2000)
 18. Dominees (1572-1750)
 19. Regenten (1600-1795)
 20. Vaarten en wegen (1600-2000)
 21. Fransen, Engelsen en Russen (1780-1813)
 22. Het Nut (1784-1900)
 23. Katholieken (1800-1960)
 24. Jeugd (1850-2010)
 25. Het jaar 1887 (1887)
 26. Zuiderzee (1916-1976)
 27. De oorlog (1940-1945)
 28. Ruilverkaveling (1940-2010)

Canon van de Zaanstreek

 1. De Zaan, het moeras en de Friezen (tot 950)
 2. De eerste Zaankanters (950-1300)
 3. De strijd tegen het water (1250-1500)
 4. Definitieve bewoning van de Zaan (1500-1600)
 5. Wederdopers, mennisten en doopsgezinden (1530-1600)
 6. Frontlijn tijdens de Nederlandse Opstand (1568-1648)
 7. Het Juffertje (vanaf 1596)
 8. De Zaanse scheepsbouw (1600-1700)
 9. Het oudst moderne industrielandschap (1600-1800)
 10. Walvisvaart (1600-1800)
 11. Zaans bord (1600-1900)
 12. Rampen en onheil (vanaf 1600)
 13. Typisch Zaans (1770-1820)
 14. Patriotten en Volksverlichting (1780-1850)
 15. De Franse overheersing (1800-1815)
 16. De Zaanstreek ontsloten (1800-1960)
 17. Uit de wind in de rook (1833-1940)
 18. Streekbewustzijn (1840-2000)
 19. De provisiekast (1870-1970)
 20. De rode Zaan (1890-1980)
 21. De Zaanstreek na zessen (vanaf 1900)
 22. De Zaanstreek in het weekeinde (vanaf 1900)
 23. Bezetting en verzet (1940-1945)
 24. Van heinde en ver (1960-1980)
 25. Het einde van de Zaanse industrielen (1960-1990)
 26. Weg van de Zaan (vanaf 1970)
 27. De drie Zaangemeenten (vanaf 1970)

Canon van Kennemerland

 1. De eerste Kennemers (3500 v.C.- 0)
 2. Romeinen in Velsen (0-400)
 3. Het christendom (700-800)
 4. Dijken en dammen (1100-1400)
 5. Ridderkastelen en dwangburchten (1200-1500)
 6. Eigengereide Kennemers (1272-1292)
 7. Het Kaas- en Broodvolk (1491-1492)
 8. Kaas, bier en linnen (1500-1700)
 9. Hervorming en vrijheidsstrijd (1550-1650)
 10. De Gouden Eeuw (1580-1660)
 11. Buitenplaatsen (1600-1800)
 12. Tulpenmania (1636-1637)
 13. Engels-Russische invasie (1799)
 14. Nieuwe wegen (1820-1900)
 15. Haarlem provinciehoofdstad (1840)
 16. Kustvisserij (1850-1900)
 17. Zuiver water en gezonde zeelucht (1850-1930)
 18. Katholieke emancipatie (1853-1930)
 19. Industrialisatie IJmondgebied (1876-1950)
 20. De kust trekt (1880-1930)
 21. Stelling van Amsterdam (1880-1914)
 22. Kennemer sporthelden (1888-1920)
 23. Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
 24. Bloementoerisme (1950-2010)
 25. Noord en Zuid herenigd (1957)
 26. Economische ontwikkelingen (1980-2010)
 27. Groen Kennemerland (1990-2010)

Canon van Waterland

 1. Wildernisse (0-1000)
 2. De grote ontginning (1000-1300)
 3. Van land tot Waterland (1000-1300)
 4. Boerinnen, vissers en verenslui
 5. Kerken en kloosters (1100-1600)
 6. Steden (1300-1500)
 7. Strijd tegen het water (1300-1600)
 8. Houten huizen (1400-1700)
 9. Nieuwe wegen in het geloof (1450-1600)
 10. Opstand in Waterland (1550-1650)
 11. Gouden Eeuw (1600-1700)
 12. De Beemster (1600-1700)
 13. Amsterdam en Waterland (1650-2000)
 14. Vrijheid van denken (1700-1800)

Canon van Amstelland en de Meerlanden

 1. Pioniers vestigen zich in Amestelle (900-1100)
 2. Kasteel van Van Aemstel gaat in vlammen op (1204)
 3. Hoogheemraadschap versterkt de Diemerzeedijk (1437)
 4. Jan Benningh stapt naar de keizer (1525)
 5. Portugese joden kopen grond voor Beth Haim (1614)
 6. Veenpolders gaan in rook op (1625-1700)
 7. Comfortabel en snel reizen met de trekschuit (1632)
 8. De stinkende stad ontvluchten (1665)
 9. Amstelland ligt in de frontlinie (1787)
 10. Waterwolf na eeuwen definitief bedwongen (1840)
 11. De Badhoeve trekt internationaal bekijks (1854)
 12. Pionieren in de polder van Dik Trom (1858)
 13. Amsterdam kruipt veilig achter de stelling (1874)
 14. Nieuwer-Amstel raakt geamputeerd (1896)
 15. Aalsmeer groeit over z'n grenzen heen (1908)
 16. Vrolijk fluitend tuffen door de polder (1912)
 17. Afgelegen weilandje wordt speerpunt van de economie(1916)
 18. Rijkswegenplan trekt lijnen door het land (1927)
 19. Nu en toen (1960)

De Amsterdamse Canon

 1. Dam (begin 13e eeuw)
 2. Tolprivilege (1275)
 3. Mirakel van Amsterdam (1345)
 4. Stadsbrand (1421)
 5. Stadsmuur (1482)
 6. Oudste koopmansboek (1485)
 7. Wederdopersoproer (1535)
 8. Alteratie (1578)
 9. Tuchthuis (1596)
 10. V.O.C. (1602)
 11. Wisselbank (1609)
 12. Grachtengordel (1612)
 13. De Spaanse Brabander (1617)
 14. Westerkerk (1631)
 15. Athenaeum Illustre (1632)
 16. Nachtwacht (1642)
 17. Stadhuis (1648)
 18. Firma Blaeu (1662)
 19. Hoogduitse en Portugese synagoge (1671 en 1675)
 20. Societeit van Suriname (1683)
 21. Buitenhuizen (ca. 1600-1800)
 22. Bankiershuis Hope & Co (1762)
 23. Felix Meritis (1777)
 24. Paleis op de Dam (1808)
 25. Algemeen Handelsblad (1828)
 26. Artis (1838)
 27. Paleis voor Volksvlijt (1864)
 28. Noordzeekanaal (1876)
 29. Vondelpark en Museumplein (1865 en 1885)
 30. Kees de jongen (1890)
 31. Algemeen Nederlandse Diamantbewerkersbond (1894)
 32. Gas- en watersocialisme (1896)
 33. De Pijp (1900)
 34. Amsterdam-Zuid (1917)
 35. Schiphol (1919)
 36. Cafe 't Mandje (1927)
 37. Olympische Spelen (1928)
 38. Algemeen Uitbreidingsplan (1934)
 39. Jordaanoproer (1934)
 40. Schepen uit Noord (1938)
 41. Moord op de Joden (1940-1945)
 42. Hongerwinter (1945)
 43. Die mooie Wester (jaren vijftig)
 44. De Wallen (jaren vijftig en zestig)
 45. Het Lieverdje (1965)
 46. Bijlmermeer (1968)
 47. Nummer 14 (1970)
 48. Dappermarkt (2001)