Voor de kunst bestaat geen echte Canon, maar op basis van algemeen gehanteerde stijlperioden is deze website ingericht. Vaak vormt het een reactie (uitingen) op ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis.